Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na budowę mostu rzeki Rokitnica w miejscowości Gralewo

(Zam: 15.01.2013 r., godz. 14.35)
RŚ.6341.4.2013 Płońsk, dnia 15.01.2013r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 11.01.2013r. zostało wszczęte, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg ul. Płocka 101 09 - 100 Płońsk, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku na budowę mostu w km 10+000 rzeki Rokitnica w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – Witkowo w km 0+830 w miejscowości Gralewo, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa mostu przez rzekę Rokitnica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3022W Gralewo – Witkowo”

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies