A A A
G堯wna tre嗆 strony

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzysz帷ej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 安inouj軼iu

(Zam: 18.01.2013 r., godz. 08.35)
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji towarzysz帷ej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 安inouj軼iu


Na podstawie art. 12 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 安inouj軼iu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z p騧n. zm.)

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia,

瞠 zgodnie z art. 5 ust. 1, art. 38 powy瞠j przywo豉nej ustawy w zwi您ku z wydan w dniu 21 wrze郾ia 2012 roku przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzj znak BOII-4pf/Bk/BP-5-772-2-1275/11/2 uchylaj帷 w punkcie VI w cz窷ci zaskar穎n decyzj Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 r., znak WI-P.TM-7210-G/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzysz帷ej inwestycjom w zakresie terminalu, kt鏎 jest budowa gazoci庵u Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastruktur niezb璠n dla jego obs逝gi na terenie wojew鏚ztwa mazowieckiego, dla zamierzenia pod nazw: „Budowa gazoci庵u wysokiego ci郾ienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” i przekazan w tym zakresie spraw do ponownego rozpatrzenia oraz na wniosek z這穎ny w dniu 29 listopada 2012 roku przez Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ – SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w dniu 14 stycznia 2013r.

wyda decyzj

o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzysz帷ej inwestycjom w zakresie terminalu, kt鏎 jest budowa gazoci庵u Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastruktur niezb璠n dla jego obs逝gi na terenie wojew鏚ztwa mazowieckiego, dla zamierzenia: „Budowa gazoci庵u wysokiego ci郾ienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”, w tym w zakresie:


1. skutk闚 o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o inwestycjach w zakresie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji (…), to jest ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo軼i obj皻ych t decyzj, dla nast瘼uj帷ych nieruchomo軼i:

wojew鏚ztwo mazowieckie, pow. p這cki, gm. Stara Bia豉: obr瑿 0001_Bia豉, dz. nr 19/1, PL1P/00120478/3; dz. nr 19/2, PL1P/00037726; dz. nr 19/3, PL1P/00037726; gm. Radzanowo: obr瑿 0009_Ci馧k闚ko, dz. nr 18/1, PL1P/00020703/9; dz. nr 18/2, PL1P/00118652/0; dz. nr 18/3, PL1P/00118651/3; gm. Staro廝eby: obr瑿 0043_Worowice Wyroby, dz. nr 194/2, PL1P/00067150/8; obr瑿 0013_G鏎a Nowa, dz. nr 115/1, brak KW; dz. nr115/2, brak KW; dz. nr 115/3, brak KW; obr瑿 0016_Krzywanice, dz. nr 145/5, PL1P/00072216/7; dz. nr 145/6, PL1P/00117977/7.

wojew鏚ztwo mazowieckie, pow. p這雟ki, gm. Dzierz捫nia: obr瑿 0006_Dzierz捫nia, dz. nr 1/1, brak KW; dz. nr 1/2, PL1L/00004848/5; gm. P這雟k: obr瑿 0012_Ilinek, dz. nr 41/7, PL1L/00050399/9; obr瑿 0018_Michalinek, dz. nr 42/4, PL1L/00051601/6, dz. nr 42/5, PL1L/00004179/4; gm. Za逝ski: obr瑿 0013_Wro雟ka, dz. nr 19/1, PL1L/00050957/9, dz. nr 315/1, PL1L/00052229/1.

wojew鏚ztwo mazowieckie, pow. legionowski, gm. Wieliszew: obr瑿 0016_Wieliszew, dz. nr 773/8, WA1L/00059399/4; dz. nr 773/9, WA1L/00059400/5; dz. nr 796/5, WA1L/00058786/7; dz. nr 796/6, WA1L/00058787/4; dz. nr 796/7, WA1L/00028571/8;
gm. Niepor皻: obr瑿 0001_Niepor皻, dz. nr 24/90, WA1L/00058715/9; dz. nr 24/95, WA1L/00058715/9; dz. nr 24/98, WA1L/00058717/3; dz. nr 24/103, WA1L/00004088/1, dz. nr 24/105, WA1L/00058717/3.

W zwi您ku z powy窺zym zawiadamia si strony, w tym w豉軼icieli i u篡tkownik闚 wieczystych nieruchomo軼i, 瞠 mog zapozna si z wy瞠j wymienion decyzj w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Infrastruktury i 字odowiska Mazowieckiego Urz璠u Wojew鏚zkiego w Warszawie Oddzia w Delegaturze - Plac闚ce Zamiejscowej w P這cku, ul. Kolegialna 15, 09-402 P這ck, pok鎩 nr 109 (w godzinach od 8.00 do 15.00).

Od decyzji s逝篡 stronom odwo豉nie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ul. Cha逝bi雟kiego 4, 00-928 Warszawa, za po鈔ednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urz康 Wojew鏚zki w Warszawie Oddzia w Delegaturze - Plac闚ce Zamiejscowej w P這cku, ul. Kolegialna 15, 09-402 P這ck) w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.


Znak sprawy: WI.P.TM-7210-G//1/2010/2013
P這ck, dnia 14 stycznia 2013 r.

© Starostwo Powiatowe w P這雟ku
ul. P這cka 39, 09-100 P這雟k
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obs逝ga os鏏 pos逝guj帷ych si polskim j瞛ykiem migowym lub systemem j瞛ykowo-migowym

Polityka plik闚 cookies