Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Raciążu wylotem do rzeki Raciążnicy

(Zam: 28.01.2013 r., godz. 14.35)
RŚ.6341.72.2012 Płońsk, dnia 25.01.2013 r

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 25.01.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 09-140 Raciąż ul. Wolności 34, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni w Raciążu wylotem do rzeki Raciążnicy w km 29+200
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Wolności 34
09-140 Raciąż
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7
06-100 Pułtusk
4. Burmistrz Miasta Raciąż
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
5. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies