Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie dotyczące operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina, 142010_2 Raciąż-Gmina

(Zam: 20.06.2013 r., godz. 09.59)
ZAWIADOMIENIE
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zawiadamia się, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 w sali nr 325 na II piętrze (sala konferencyjna) w terminie od 5 do 25 lipca 2013 roku, w godzinach 10.00 – 14.00, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej 142009_2 Płońsk-Gmina, 142010_2 Raciąż-Gmina.
Dokumentacja tego projektu, składa się z:
rejestru budynków,
rejestru lokali,
kartoteki budynków,
kartoteki lokali,
mapy ewidencyjnej

opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1a pkt. 2), art. 20 ust. 1-3 i 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 128) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).
Wszyscy zainteresowani maja prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Starosta Płoński
Jan Mączewski

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies