Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha

(Zam: 03.07.2013 r., godz. 12.24)
Płońsk, dnia 02.07.2013r.
GG.6821.1.2.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267)

Starosta Płoński,

zawiadamia o wszczęciu z dniem 10.04.2013r., na wniosek Pana Adama Lewandowskiego działającego w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A. w Rembelszczyźnie postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wybudowanie nowego przekroczenia gazociągiem DN200 przeznaczonym do wciągnięcia pod rzekę Wkrę przy zastosowaniu metody HDD przez przedmiotową nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 10§1 Kpa strony mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski oraz zapoznać się z posiadanym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ZWM 10, pokój 118.

Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies