Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha

(Zam: 30.07.2013 r., godz. 15.03)
Płońsk, dnia 30.07.2013r.
GG.6821.1.2.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267)

Starosta Płoński,

zawiadamia, że w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, poprzez udzielenie zezwolenia na wybudowanie nowego przekroczenia gazociągiem DN200 przeznaczonym do wciągnięcia pod rzekę Wkrę przy zastosowaniu metody HDD przez przedmiotową nieruchomość, której stan prawny jest nieuregulowany, zebrany został materiał dowodowy.
Z zebranym materiałem można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. ZWM 10, pokój 118, w godzinach 800- 1600 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie do 09.08.2013r.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies