Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły w km 569 – 570 w m. Wychódźc

(Zam: 16.09.2013 r., godz. 15.44)
RŚ.6341.45.2013
Płońsk, dnia 13.09.2013 r


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

zawiadamiam


że w dniu 09.09.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Wisły w km 569 – 570 w m. Wychódźc obejmującego budowę opaski brzegowej od km 568+974 do km 570+491 wraz z zasypaniem przestrzeni pomiędzy opaską a istniejącym brzegiem narefulowanym przez pogłębiarkę piaskiem, pozyskanym z koryta rzeki z lokalnych przemiałów i umocnienie go narzutem w płotkach.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies