Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stawu znajdującego się na działkach nr ewid. 159/1 i 164/2, obręb Proboszczewice, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie

(Zam: 03.10.2013 r., godz. 14.46)
RŚ.6341.51.2013
Płońsk, dnia 24.09.2013r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 20.09.2013r. zostało wszczęte, na wniosek Pan Roberta Bodalskiego, zam. Proboszczewice 44, 09-131 Joniec, gmina Joniec, powiat płoński, postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działkach nr ewid. 159/1 i 164/2, obręb Proboszczewice, gmina Joniec, powiat płoński, woj. mazowieckie, na potrzeby nawadniania upraw.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.

Do wiadomości:
Urząd Gminy w Jońcu
09-131 Joniec


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Płońsku

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies