A A A
G堯wna tre嗆 strony

Og這szenie o rozpocz璚iu procesu strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko projektu dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. z perspektywa do 2030 r.

(Zam: 09.01.2014 r., godz. 11.45)
Szanowni Pa雟two,
na podstawie art. 39 ust.1 w zwi您ku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008 r.
0 udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska
oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, p霩. 1227 z p騧n. zm.) Minister
Infrastruktury i Rozwoju, zawiadamia o rozpocz璚iu procedury strategicznej oceny oddzia造wania na
鈔odowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.
(z perspektyw do 2030 r.). Zak豉da si, 瞠 proces ten b璠zie trwa do sierpnia 2014 r., a w trakcie jego
trwania zaplanowane zosta造 dwuetapowe konsultacje spo貫czne.
Pierwszym etapem, obecnie realizowanym, b璠zie zapewnienie Pa雟twu mo磧iwo軼i wyra瞠nia opinii nt. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektyw do 2030 r.) oraz mo磧iwo軼i zg這szenia wszelkich innych uwag i wniosk闚 w tym wskazania obszar闚, kt鏎e zdaniem Pa雟twa powinny zosta obj皻e analizami w przedmiotowej strategicznej ocenie oddzia造wania na 鈔odowisko. W drugim etapie, planowanym w pierwszym p馧roczu 2014 r., udost瘼niona zostanie Pa雟twu opracowywana obecnie prognoza oddzia造wania na 鈔odowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektyw do 2030 r.) oraz zapewniona mo磧iwo嗆 udzia逝 spo貫cze雟twa zgodnie z przepisami dzia逝 III rozdzia 1 i 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008 roku o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko obejmuj帷a dodatkowo jednodniowe spotkania konsultacyjne w wybranych o鈔odkach miejskich w kraju.
Maj帷 powy窺ze na uwadze zawiadamiam, 瞠 wszyscy zainteresowani w dniach od 2 stycznia 2014 r. do 5 lutego 2014 r. maj mo磧iwo嗆 zapoznania si z niezb璠n dokumentacj sprawy oraz sk豉dania uwag i wniosk闚. Dokumentacja sprawy dost瘼na jest w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Cha逝bi雟kiego 4/6 w Warszawie (pok. nr 501 A, budynek B w godzinach od 9.00
- 15.00), w siedzibach oddzia堯w terenowych Generalnej Dyrekcji Dr鏬 Krajowych i Autostrad (adresy
1 godziny urz璠owania dost瘼ne na stronie http://www.srt-2020.pl/) oraz na stronie internetowej projektu
http://www.srt-2020.pl/.
Pa雟twa opinie, stanowiska, uwagi, wnioski i sugestie prosz przekazywa w ww. terminie:
- Drog elektroniczn za po鈔ednictwem strony internetowej http://www.srt-2020.pl/ lub na adresy
e-mail: projekt.dokumentu.Dl(5)srt-2020.pl oraz wplyw.srodowisko.DI@srt-2020.pl
- Listownie na adres: WS Atkins-Polska Sp. z o. o. ul. Zwyci瘰twa 10 (44-100), Gliwice (z dopiskiem
"konsultacje spo貫czne").
- Sk豉daj帷 wype軟ion ankiet bezpo鈔ednio w miejscu udost瘼nienia dokument闚.
- Ustnie do protoko逝 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w budynku przy ul. Cha逝bi雟kiego 4/6
w Warszawie (pok. nr 501 A, budynek B w godzinach od 9.00- 15.00).
Uwagi i wnioski b璠 rozpatrywane przez organ opracowuj帷y dokument, czyli Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Wszystkie informacje dotycz帷e przedmiotowego procesu strategicznej oceny oddzia造wania na 鈔odowisko, projektu Dokumentu Implementacyjnego oraz harmonogramu konsultacji spo貫cznych,Ministerstwo tel. (22) 273 70 10
NARODOWA Infrastruktury i Rozwoju fax (22) 273 70 11
STRATEGIA SP粑NO列I ul. Wsp鏊na 2/4 www.mrr.gov.pl
00-926 Warszawa www.funduszeeuropejskie.gov.pl

znajduj si na stronie internetowej projektu http://www.srt-2020.pl/. Dalsze informacje b璠 sukcesywnie zamieszczane w ramach post瘼uj帷ych prac.
Serdecznie zapraszam do 郵edzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej projektu oraz do udzia逝 w konsultacjach.
Z powa瘸niem MINISTER

2 Up.
Adam Zdzieb這 Sekretarz Stanu

Adresy siedzib oddzia堯w Generalnej Dyrekcji Dr鏬 Krajowych i Autostrad, w kt鏎ych b璠zie udost瘼niona dokumentacja:
Oddzia w Bia造mstoku, ul. Zwyci瘰twa 2, 15-703 Bia造stok,
Oddzia w Bydgoszczy, ul. Fordo雟ka 6, 85-085 Bydgoszcz,
Oddzia w Gda雟ku, ul. Subis豉wa 5, 80-354 Gda雟k,
Oddzia w Katowicach, ul. My郵iwska 5, 40-017 Katowice,
Oddzia w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krak闚,
Oddzia w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce,
Oddzia w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin,
Oddzia w υdzi, ul. Irysowa 2, 91-857 鏚,
Oddzia w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn,
Oddzia w Opolu, ul. Niedzia趾owskiego 6, 45-085 Opole,
Oddzia w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Pozna,
Oddzia w Rzeszowie, ul. Legion闚 20, 35-959 Rzesz闚,
Oddzia w Szczecinie, Al. Bohater闚 Warszawy 33, 70-340 Szczecin,
Oddzia w Warszawie, ul. Mi雟ka 25, 03-808 Warszawa,
Oddzia we Wroc豉wiu, ul. Powsta鎍闚 奸. 186, 53-139 Wroc豉w,
Oddzia w Zielonej G鏎ze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona G鏎a.

© Starostwo Powiatowe w P這雟ku
ul. P這cka 39, 09-100 P這雟k
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obs逝ga os鏏 pos逝guj帷ych si polskim j瞛ykiem migowym lub systemem j瞛ykowo-migowym

Polityka plik闚 cookies