Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dministracyjnego na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski

(Zam: 14.04.2014 r., godz. 15.00)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 08.04.2014r. zostało wszczęte, na wniosek: Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, jakim jest wylot rurociągu kanalizacyjnego odprowadzającego oczyszczone ścieki technologiczne (przemysłowe) i opadowe z Zakładu – Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o., zlokalizowanego na działce Nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo, do rowu melioracyjnego RS-9 na terenie działki nr 18/4 w m. PGR Wróblewo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies