A A A
G堯wna tre嗆 strony

Zawiadomienie o wszcz璚iu post瘼owania administracyjnego na wniosek Gminy Miasto P這雟k ul. P這cka 39 09-100 P這雟k, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

(Zam: 29.05.2014 r., godz. 11.50)
Na podstawie art. 61 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks post瘼owania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam
瞠 w dniu 22.05.2014 r zosta這 wszcz皻e, na wniosek Gminy Miasto P這雟k ul. P這cka 39 09-100 P這雟k, post瘼owanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urz康zenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R- E w km 0+230 na terenie dzia趾i nr ewid. 301 obr瑿 0217 miasto P這雟k
- szczeg鏊ne korzystanie z w鏚 - odprowadzanie 軼iek闚 w postaci w鏚 opadowych i roztopowych z terenu zlewni odcinka ul. Wieczork闚 od zachodniej granicy miasta (km 0++000) do ul. Fio趾owej ( km 0+512), wylotem do rowu melioracyjnego R-E w km 0+230 na terenie dzia趾i nr ewid. 301 obr瑿 0217 miasto P這雟k.
Strony post瘼owania mog zapozna si z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Le郾ictwa i Ochrony 字odowiska Starostwa Powiatowego w P這雟ku przy ul. P這ckiej 39, pok鎩 nr 215, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomo軼i nast瘼uje w drodze zamieszczenia na tablicy og這szenia w siedzibie Starostwa Powiatowego w P這雟ku, oraz na stronie internetowej powiatu p這雟kiego www.powiat-plonski.pl
Spraw prowadzi: Zbigniew Leszczy雟ki tel. (23) 663-24-42.
Z up. Starosty
mgr in. W這dzimierz Gizi雟ki
Naczelnik Wydzia逝
Rolnictwa, Le郾ictwa i Ochrony 字odowiska

© Starostwo Powiatowe w P這雟ku
ul. P這cka 39, 09-100 P這雟k
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obs逝ga os鏏 pos逝guj帷ych si polskim j瞛ykiem migowym lub systemem j瞛ykowo-migowym

Polityka plik闚 cookies