Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Płonką w km 23+904 biegu rzeki (działka nr ewid. 213) w m. Dzierzążnia

(Zam: 18.07.2014 r., godz. 13.50)
RŚ.6341.46.2014

Płońsk, dnia 18.07.2014 r

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 07.07.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Zarządu Województwa Mazowieckiego, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Zbigniewa Jarosza, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście telekomunikacyjną linią kablową światłowodową pod rzeką Płonką w km 23+904 biegu rzeki (działka nr ewid. 213) w m. Dzierzążnia. gm. Dzierzążnia, powiat płoński, województwo mazowieckie.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 215, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.


wz. STAROSTY
Andrzej Stolpa
WICESTAROSTA

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies