Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego z dnia 09.01.2015 r, znak RŚ.6341.73.2014 dotyczącej pozwolenia na przebudowę rowu przy drodze gminnej, nr ewid.działki 161/2 w Ćwiklinie,gm. Płońsk

(Zam: 27.02.2015 r., godz. 13.14)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 05.02.2015 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Starosty Płońskiego z dnia 09.01.2015 r, znak RŚ.6341.73.2014 dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przy drodze gminnej stanowiącej działkę drogową nr ewid. 161/2 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk poprzez wykonanie dwóch przepustów pod projektowanymi zjazdami indywidualnymi Nr 1 i Nr 2 z drogi gminnej na teren działki o nr ewid. 112/17 w miejscowości Ćwiklin gm. Płońsk.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 324, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies