Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

ZAWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

(Zam: 14.04.2015 r., godz. 14.19)
Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267), Starosta Płoński uprzejmie zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania demontażu zespołu odwadniającego zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP5,0 MPa relacji Płońsk- Uniszki Zawadzkie I na ww. nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Płońskiego 24.06.2013r. GG.6821.1.4.2012., nie może być rozpatrzone w ustawowym terminie określonym w art. 35 Kpa.
Przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie operatu szacunkowego, który jest niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania.
Nowy termin załatwienia sprawy ustala się do końca 31.12.2015r.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies