Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Raciąż, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej Nr 4 na ternie działki nr ewid. 257/1 w m. Koziebrody gm. Raciąż

(Zam: 05.06.2015 r., godz. 10.08)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 26 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 11.05.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej Nr 4 na ternie działki nr ewid. 257/1 w m. Koziebrody gm. Raciąż, w ramach istniejącego ujęcia wód podziemnych zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi Koziebrody i okolicznych miejscowości objętych wodociągiem zbiorowym

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie może zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonych w sprawie akt.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszenie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-48

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies