Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód na terenie działki nr ewid. 24/4 obręb 0022 Poczernin, gmina Płońsk

(Zam: 05.11.2015 r., godz. 08.21)
RŚ.6341.42.2015

Płońsk, dnia 03.11.2015r.


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 09.10.2015 r zostało wszczęte, na wniosek MCK 9999 Sp. z o.o. ul. Van Gogha 3B-35 03-188 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego – odbiorników wód opadowych - trzech studni chłonnych na terenie działki nr ewid. 24/4 obręb 0022 Poczernin, gmina Płońsk
- szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego obiektu Zakładu Szwalni w Poczerninie, do ziemi poprzez układ trzech studni chłonnych na terenie działki nr ewid. 24/4 obręb 0022 gmina Płońsk.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 800 –1600.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie może zostać wydana decyzja na podstawie zgromadzonych w sprawie akt.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Przedłużenie terminu jest spowodowane dużą ilością spraw prowadzonych przez Wydział.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 27.11.2015 r.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies