Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód na działce nr ewid.: 200/2 w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk

(Zam: 13.11.2015 r., godz. 15.52)
RŚ.6341.41.2015

Płońsk, dnia 13.11.2015 r


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam

że zostało wszczęte, na wniosek dwóch Zakładów: Gospodarstwa Rolnego Jacek Czesław Koperski Ilino 13, 09-100 Płońsk oraz Biogazowni Skarżyn Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/36, 00-116 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do zbiornika wodnego zlokalizowanego na działce nr ewid.: 200/2 w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk, pochodzących z terenu Gospodarstwa Rolnego Jacek Czesław Koperski oraz terenu Biogazowni Skarżyn Sp. z o.o. w miejscowości Skarżyn.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 800 –1600.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies