Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia – 15 kV pod dnem rzeki Wkry na działce nr 92, Żołędowo, gm. Nowe Miasto

(Zam: 11.12.2015 r., godz. 11.13)
RŚ.6341.54.2015 Płońsk, dnia 10.12.2015 r


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam

że w dniu 29.10.2015 r zostało wszczęte, na wniosek ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna w Gdańsku, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia – 15 kV pod dnem rzeki Wkry na działce nr 92, obręb 0037 – Żołędowo, gm. Nowe Miasto, powiat płoński, woj. Mazowieckie. Współrzędne geograficzne środka rzeki w miejscu skrzyżowania: x=526129,45; y=610045,98 ( układ współrzędnych PL-1992).

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 800 – 1600.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat- plonski.pl

Sprawę prowadzi: Sławomir Walczak / Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew. 206.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies