Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wychódźc gm. Czerwińsk n/Wisłą

(Zam: 11.12.2015 r., godz. 13.07)
RŚ.6341.47.2015
Płońsk, dnia 10.12.2015 r

Działając na podstawie art. 36 § 1ooraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 7 pkt 5 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Wójta Gminy Czerwińsk n/Wisłą, w sprawie wydania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej S1 zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w m. Wychódźc gm. Czerwińsk nad Wisłą na działce nr 78/2 w ilości: Qhmax = 40,0 m3/h, Qdśr = 200,0 m3/d, Qdmax = 300,0 m3/d, Qrok max = 73000,0 m3/h.

Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 15.01.2016 r.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies