Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 174/8, w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk

(Zam: 15.01.2016 r., godz. 09.54)
RŚ.6341.62.2015 Płońsk, dnia 14.01.2016 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 18.12.2015 r. zostało wszczęte, na wniosek EUROCASH S.A. ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Przemysława Matysiak postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika retencyjno - rozsączającego wraz z wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 174/8, w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk oraz odprowadzanie do ziemi ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z dachu hali magazynowej i terenów utwardzonych na działkach ewid. 174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 174/7, 174/8, 174/23, 174/25 w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew.206.


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies