Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin, gmina Płońsk, powiat płoński

(Zam: 26.02.2016 r., godz. 12.05)
Pułtusk, dnia 18.02.2016 r.
RLO.6341.11.2016

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

z a w i a d a m i a,
że w sprawie dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Szpondowo – Strachowo – Poczernin, gmina Płońsk, powiat płoński w toczącym się postępowaniu administracyjnym został zebrany materiał dowodowy i przygotowywane jest wydanie decyzji.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, piętro II, pokój nr 4 strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem i dowodami w niniejszej sprawie oraz wypowiedzieć się co do nich.


Otrzymują:
1. Pan Andrzej Stolpa Starosta Płoński (z prośba o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 7a Prawa wodnego)
2. Pani Anna Dumińska – Kierska Wicestarosta Płoński
3. Burmistrz Miasta Płońsk (z prośba o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 7a Prawa wodnego)
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
5. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies