Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla: Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z surowców pochodzenia pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

(Zam: 31.10.2016 r., godz. 14.37)
STAROSTA PŁOŃSKI
UL. PŁOCKA 39
09-100 PŁOŃSK

RŚ.6222.1.2016, Płońsk, dnia 31.10.2016r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 672)

Starosta Płoński
podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.10.2016r., decyzją znak: RŚ.6222.1.2016 zostało wydane pozwolenie zintegrowane dla: Mondelez Polska Production Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, NIP: 107-000-39-26, REGON: 140457774, KRS: 0000250508, na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad 210 ton/dobę, znajdującej się w Fabryce Ciastek w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 5, 09-100 Płońsk.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku: www.powiat-plonski.pl w zakładce: Komunikaty.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój 324 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

STAROSTA PŁOŃSKI
Andrzej Stolpa

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies