Dziś jest 25 maj 2017 r., imieniny Magdaleny, Urbana
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Powiatowy
Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Anna Magnuszewska,
Starostwo Powiatowe,
ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk
tel. 23 / 663 24 16

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że do jego zadań należy udzielanie pomocy prawnej konsumentom (osobom fizycznym), którzy znaleźli się w sporze z przedsiębiorcą (sprzedawcą bądź usługodawcą).

Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – jest to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie – sprawy, w których stronami są konsument oraz przedsiębiorca.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies